Rexplorerit on toetatud Eesti-Norra
koostööprogrammi “Green ICT” vahenditest

Projekti elluviimise periood:

15.10.2020 -
15.10.2022

Projekti eelarve:

386 000 €

Kogukonnaenergeetikal on Euroopas suur potentsiaal: hiljutine uuring leidis, et pooled Euroopa Liidu kodanikest - seal hulgas kohalikud kogukonnad, koolid ja haiglad - toodavad oma elektrienergiat aastaks 2050 ise täites 45% kogu EL energiavajadusest.

Taastuvenergeetika võõrastele inimesele on siiski keeruline ja aeganõudev leida sobivaid asukohti uute tuule- ja päikeseenergia projektide jaoks, mõista projekti kulusid ja tasuvust ning tegeleda kaasneva paberimajandusega.

Meie missioon

1
Radikaalselt parandada kasutajakogemust taastuvenergeetika vallas
2
Julgustada ilma eelneva kogemuseta inimesi tootma taastuvenergiat
3
Aidata inimestel liituda taastuvenergia revolutsiooniga

Projekti eesmärk

Muuta sobilike asukohtade leidja rakendus kogukonnaenergeetika SaaS platvormiks ja valideerida selle vajadus teiste riikide turgudele

Soovitav tulemus

Täielikult funktsioneeriv toode aasta 2022 keskpaigaks, mis on turustatud Baltimaades ja Skandinaavias

Projekt numbrites

30
MW päikeseenergiaparke monitoorimises SCADA süsteemi abil
300
kihti keskkondlikke ja infrastruktuurilisi andmeid koheselt analüüsitud
5
riiki, kus me juba pakume teenuseid ja töötame pilootprojektide kallal

Projekti ajajoon

2020 Oktoober
Projekti algus
November
SCADA süsteemi seadistamine
Detsember
>750 000 uut katastrit lisatud süsteemi
2021 Veebruar
PRIA, väärtuslik põllumaa, rohevõrk, 1. ja 2. kategooria linnud ja liigid lisatud süsteemi andmestikku
Märts-Aprill
Kasutajauuring, intervjuud päikeseparkide omanike ja kohalike omavalitsustega Eestis
Mai
Sõlmitud koostööleping Energiaühistuga, et arendada kogukonnaenergeetika platvormi
Sõlmitud koostööleping Energiaühistuga, et arendada kogukonna-energeetika platvormi
Juuni
Esimene versioon päikesekalkulaatorist, SCADA süsteem monitoorib 30+ taastuvenergiaparki kahes riigis
Esimene versioon päikese-kalkulaatorist, SCADA süsteem monitoorib 30+ taastuvenergiaparki kahes riigis
Juuli
Sobiva asukoha leidja süsteem töötab Lätis teise riigina
August
sTARTUp Day 2021, esimene kogukonnaenergeetika koolitus Hiiumaal koostöös Energiaühistuga
sTARTUp Day 2021, esimene kogukonna-energeetika koolitus Hiiumaal koostöös Energiaühistuga
September
Koostöö algus tarkvaraarenduspartneriga Helmes
Koostöö algus tarkvaraarendus-partneriga Helmes
Oktober
Kogukonnaenergeetika töötoad Hiiumaa, Saaremaa ja Lääne-Harju vallas
Koostöö algus tarkvaraarendus-partneriga Helmes
November
Potentsiaalse meretuulepargi arenduspiirkonna visualiseeringuteks oluliste andmete kogumine Saaremaal
Koostöö algus tarkvaraarendus-partneriga Helmes
Rexploreris me analüüsime loetud hetkedega asukohti Eestis ja Lätis, arvestades keskkonna piirangutega ja tehnilise teostatavusega.

Me teeme seda tänu meie veebirakendusele, mis tugineb avalikele ja privaatsele andmeallikatele energia operaatoritelt, sensoritele, satelliitidele ja meie enda mudeldamisalgoritmidele.