Working together for a greener Europe

Projekt Rexplorer on toetatud Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ vahenditest

Projekti eesmärgiks on välja arendada platvorm, mille abil saabkiiresti analüüsida sobivaid asukohti uutele päikese- ja tuulepargi projektidele,võttes arvesse looduslikke tingimusi, rajamise kulusid ja võimalikke piiranguid.

Rexplorer’i platvorm on mõeldud nii taastuvenergiaarendusettevõtetele, kohalikele kogukondale ja lõpptarbijatele, samutitehnoloogia pakkujatele.

Kasutajasõbralikule kaardirakendusele on koondatud informatsioonnii kõrge taastuvenergia potentsiaaliga alade kui ka erinevate piirangute kohtanii Balti riikides kui ka Skandinaavias. Selline rakendus teeb taastuvenergiaplaneerimise ja arendamise senisest oluliselt tõhusamaks. 

Projekti tulemusena valmib terviklik toode, mis pakub teenuseidEesti, Läti, Leedu, Poola, Soome ja Norra turul. 

Projekti periood:

15. oktoober 2020 – 15. oktoober 2022

Projekti eelarve:

386 000 € 

 

Projekti partnerid ja läbiviijad:

Rexplorer OÜ aitab arendajatel, maaomanikel ja energiatootjatel GIS analüüsi, SCADA, modelleerimise ning visualiseerimise abil aega kokku hoida ja arendusriske vähendada.

Sunly OÜ on taastuvenergiaettevõte, mis tegutseb Baltikumis ja seda ümbritsevatel turgudel. Sunly arendabtaastuvenergia projekte ja investeerib taastuvenergeetika idufirmadesse.

Vardar AS on kommunaalettevõte, mis investeerib taastuvenergia tootmisse: hüdro-, tuule- jabioenergia. Vardar tegutseb Norras, Rootsis ja Baltikumis.

Projektijuht:

Ilya Bolkhovskiy (ilya.bolkhovskiy at rexplorer.ee)

Rexplorer aitab luua jätkusuutlikke ja vastupidavaid kohalikke kogukondi seejuures kahjustamata keskkonda.